פרסים מלגות

festive_dinner_in_honor_of_the_smith_family_21_june_1988_photo_by_braun_01.jpg

דיוקן של מר רוברט ה. סמית' (מייסד קרן קלריס ורוברט ה. סמית') שצויר על ידי גב' קלריס סמית'

פרסים ומלגות

לרשות החוג לתולדות האמנות עומדות מספר קרנות המאפשרות הענקת פרסים ומלגות לתלמידים מצטיינים ברמת ב"א, מ"א ודוקטורט.

פרסים לתלמידי ב"א מצטיינים

פרסי הצטיינות לתלמידי ב"א ניתנים במהלך סמסטר א' של שנה א' לתואר שני לתלמידים אשר למדו לתואר ראשון בחוג במסלול הראשי וממוצע ציוניהם בתואר הראשון היה 90 ומעלה. חשוב לציין שפרסים ינתנו לתלמידים מצטיינים בתנאי שתתקבל תשובה חיובית ממדור לחשבונות סטודנטים.

הקרנות המאפשרות את הענקת הפרסים הן:

  • קרן אליהו וזהבה אילת ז"ל

  • קרן הזיכרון על שם פאולה קליגמן. הקרן נוסדה על ידי סם קליגמן ורעייתו לזכר בתם פאולה שנפטרה ב-1999 לאחר מאבק אמיץ במחלת הסרטן.

  • קרן רקח המעניקה פרס ע"ש אריאלה רקח-טפיירו. הפרס ניתן על ידי משפחת פרופ' יואל וגב' עמירה רקח לזכר בתם, שהייתה תלמידת החוג לתולדות האמנות.

  • קרן רוזנברג

  • קרן ג'ק קוגל

  • קרן רוזה רבינוביץ'   

פרסי עידוד לתלמידים מצטיינים הנרשמים ללימודי מ"א

תלמידי ב"א מצטיינים אשר יבחרו להמשיך ללימודי מ"א בחוג לתולדות האמנות עשויים לזכות בפרס הצטיינות נוסף עם הרשמתם ללימודי המ"א.

מלגות לתלמידי מ"א ודוקטורט מצטיינים

קרן קלריס ורוברט ה. סמית' של החוג לתולדות האמנות מעניקה מלגות מחייה לתלמידי מ"א ודוקטורט מצטיינים בתחום תולדות האמנות.  הודעה על מועד הבקשה מתפרסמת בדרך כלל בחודש נובמבר. 

בנוסף לכך הקרן מעניקה מלגות נסיעה לצרכי מחקר. הודעות על מועדי הבקשות מתפרסמות בדרך כלל לפני חופשת הסמסטר ולפני חופשת הקיץ. הבקשה צריכה לכלול הצעת מחקר/ נסיעה מפורטת, כולל תחשיב ההוצאות, וכן המלצת המדריך/ה המסבירה את חשיבות המחקר ואת הצורך בנסיעה. 

מקבלי המלגות יתבקשו להודות במכתב למש' סמית, ובסוף שנת הלימודים יציגו בכתב לקרן סמית את פירות עבודתם.

קרן רוזה רבינוביץ לחקר הפיסול מעניקה מלגת נסיעה לתלמיד מ"א או דוקטורנט מצטיין, המתמחה בחקר הפיסול. סכום הבקשה לא יעלה על 2000 דולר. מועד הגשת הבקשה הוא 30 במאי והיא צריכה לכלול הצעת מחקר מפורטת, המלצה מן המדריך ופרוט הוצאות.

מלגות נוספות :

מלגות כלליות באוניברסיטה 

קולות קוראים במדעי הרוח (לכנסים, תכניות מיוחדות ומלגות).

קול קורא לחוקרים ישראלים צעירים המעוניינים לחקור בצרפת. לפרטים