פרסי הצטיינות לשנת 2018

תואר בוגר

אביטל אנדא

גל שטראוס 

הילה יחיאלי

נאוא זלר 

ענבל קול 

 

מוסמך

רוני גורפינקל

מעיין נאמן

ליטל מינקין-ספיבק

סאמי בוכארי

אנה קליימן

תמר כהן

לילה אלחסוב