שנה ב'

 

הקורס "מבוא אסתטיקה" יינתן פעם בשנתיים. במקומו יש ללמוד את הקורס אמנות כערך א'.

מבוא "לוקאלי" רב תקופתי -לפי בחירת התלמיד: מבוא לאמנות ארץ ישראל –או- מבוא לאמנות יהודית-או מבוא לאמנות האסלאם.

-הערה: ש לבחור עד 4 נ"ז בקטגוריה זאת , אפשר שני חלקי א' של שני נושאים שונים או שני חלקים של אותו נושא. ניתן לבחור קורסים נוספים מאגד זה כקורסי בחירה - ראו באגדים אחרים. תלמידים המעוניינים שההתמחות שלהם תהייה אחד מהתחומים הבאים: אמנות יהודית או אמנות ארץ ישראל או אמנות מוסלמית רצוי ללמוד את שני חלקי המבוא השייכים לנושא התמחות שנבחר.

קורסי התמחות מתקדמים לשנה ב' וג' , בשתי תקופות לפחות-לפי בחירת התלמיד.

שפה זרה שניה (צרפתית/גרמנית/איטלקית) ברמת מתחילים (מומלץ לכל התלמידים ומומלץ להתחיל ללמוד כבר בשנה ב')