שנה ג'

תלמידי המסלול הראשי : 2 סמינרים, ב2 תקופות/נושאי התמחות שונים לפחות, לפי בחירת התלמיד (שתי עבודות סמינריוניות).

שנים ב'-ג': תוספת של קורסי בחירה מתוך קורסי ההתמחות לשנה ב' והסמינרים בתוך החוג ומבחר קורסים מחוץ לחוג

שפה זרה שניה (צרפתית/גרמנית/איטלקית) ברמת מתחילים, (מומלץ לכל התלמידים ומומלץ להתחיל ללמוד כבר בשנה ב').