מלגות נסיעה קצרת מועד, קיץ 2017

מאי 25, 2017
Milgot

קול קורא למלגות נסיעה לתלמידי מוסמך במסלול המחקרי ולתלמידי דוקטורט שלב ב', העוסקים בלתולדות האמנות.

שימו לב: תאריך אחרון להגשה: 12.6.2017

לפרטים לחצו כאן