נפתחה ההרשמה למלגת מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטורנטים מצטיינים של המרכז לתודות האמנות "ש רוברט ה. וקלריס סמית

7 נובמבר, 2022

נפתחה ההרשמה למלגת מחיה של המרכז לתולדות האמנות ע"ש רוברט ה. וקלריס סמית באוניברסיטה העברית לשנת תשפ"ג

יש לצרף פרטים על עבודת המחקר, שמות ממליצים וגליון ציונים מעודכן של תואר ראשון ושני. 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 2.12.2022

לכל הפרטים-

https://arthistory.huji.ac.il/sites/default/files/arthistory/files/tshpg...