מטרת הלימודים

  • הקניית הבנה מעמיקה בתרבות חזותית וחומרית מכל התקופות ככלי לראייה רחבה של התרבות וההיסטוריה האנושית.
  • טיפוח כושר הבנה והערכה של יצירות אמנות בכל התקופות וברחבי העולם.
  • טיפוח היכרות תיאורטית ומעשית בתהליכי ובתחומי היצירה השונים של האמנות החזותית.
  • הכשרת המורים העתידיים לתולדות האמנות והתרבות החזותית בבתי-ספר תיכוניים ובמוסדות להשכלה גבוהה.
  • הכשרת חוקרים לעבודה אוצרותית במוזיאונים ובגלריות לאמנות.
  • הקניית תשתית רחבה לכל עיסוק בביקורת האמנות ובייעוץ אסתטי ואמנותי.