תואר ראשון

צור קשר

רכזת החוג : מירב פישר
meiravfi@savion.huji.ac.il
02-5880287
שעות קבלה:
ימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00
חדר 4605, הפקולטה למדעי הרוח

יעוץ לימודים:

יעוץ ל B.A:
פרופ' גלית נגה - בנאי
galit.nogabanai@mail.huji.ac.il
02-5883402

 

יעוץ ל M.A :
פרופ' גל ונטורה 
gal.ventura@mail.huji.ac.il
02-5883970

 

תולדות האמנות תולדות האמנות באוניברסיטה העברית תולדות האמנות תל אביב ירושלים מוזיאונים מוזיאון גלריות תערוכות תערוכה מוזיאון ישראל החוג לתולדות האמנות

תואר ראשון

הלימודים בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית מבקשים להנחיל את יסודות הדיסיפלינה והחוויה האמנותית, תוך הצגת מודלים מגוונים לניתוח יצירות אמנות בהקשרים רחבים: היסטוריים, תרבותיים, חברתיים ואחרים.

החוג כולל ארבעה מדורים תקופתיים באמנות המערב מראשיתה ועד ימינו. על אלה נוספים תחומי התמחות המתייחסים לייחודה המקומי של האוניברסיטה העברית: אמנות שלוש הדתות בארץ הקודש, אמנות יהודית, ואמנות מוסלמית. אמנות של מרחבים תרבותיים אחרים ניתנים מחוץ לחוג ומשלימים את מבחר האפשרויות (למשל אמנות יפנית בחוג למזרח אסיה). בנוסף להתמחויות אנו מבקשים להנחיל את השפה החזותית כשפה אוניברסלית, ורואים בקורסים שאנו מלמדים מודלים לניתוח אמנות חזותית אשר ניתן להחילם בכל מרחב תרבותי נתון. בהתאם לכך הלימודים מחזקים גם את הפן הגלובלי של השפה החזותית. 

התכנית מציעה מתכונת תלת שנתית הדרגתית, במהלכה לומד התלמיד את יסודות הדיסציפלינה, מפתח חשיבה ביקורתית ומגבש את צעדיו הראשונים כהיסטוריון של אמנות המסוגל לנהל מחקר עצמאי על בסיס מקורות ראשוניים והערכה ביקורתית של מקורות משניים. בשנה הראשונה לומד התלמיד קורסים בעלי אופי מבואי-תקופתי המספקים מבט-על פנורמי על תולדות האמנות המערבית לתקופותיה תוך התעמקות בסוגיות מרכזיות של אמנות התקופה, הצגת שיטות מחקר רלוונטיות שונות, ומודלים מורכבים לניתוח. אלה מלווים בקורסי עזר ההכרחיים להבנת האמנות המערבית והשתלשלותה (מקורות נוצריים, מקורות מיתולוגים ואסתטיקה). בשנה השניה לומד התלמיד שני קורסים מתקדמים העוסקים בנושאים ממוקדים יותר בתקופות ובנושאים המעניינים אותו במיוחד. קורסים מתקדמים אלה מאפשרים העמקה וחיזוק הכלים המתודולוגיים והתיאורטיים. בשנה ג' לומד התלמיד שני סמינרים מתקדמים לפי בחירתו.

תכנית הלימודים יוצאת אל מחוץ לגבולות הקמפוס ומנצלת באופן משמעותי את אוצרות האמנות המגוונים ברחבי ירושלים על תקופותיה השונות. בנוסף לכך, כמה מן הקורסים מתקיימים במוזיאון ומאפשרים מגע בלתי אמצעי עם היצירות תוך שיתוף פעולה עם הנבחרים שבאוצרי המוזיאון.

מסלולים לתלמידים חדשים: 

לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי לחצו כאן .משנת תשע"ז המסלול המשני מבוטל.

רשימת הקורסים במסלולים נוספים ניתן לנווט למסלול המתאים באמצעות "עבור מסלול".

 

שנה א'

קורסי מבוא תקופתיים

על התלמיד ללמוד את כל המבואות הבאים. המבואות ניתנים במתכונת של קורס שנתי + הדרכה.                                            

אמנות עתיקה וקלאסית:

סמסטר א' - אמנות עתיקה א': הייצוג התמוני במזרח התיכון הקדום (300-3000 לפני הספירה בקירוב)

סמסטר ב' - אמנות עתיקה ב' : פענוח אמצעי הבעה חזותיים של התרבויות הקלאסיות

אמנות ימי הביניים:

סמסטר א' - מבוא לאמנות ימי הביניים א': האמנות באגן הים התיכון, מאות 4 -7

סמסטר ב' - אמנות ימי-הביניים ב': בין מזרח למערב מאות 7- 13

אמנות הרנסנס והבארוק:

סמסטר א' - אמנות רנסנס א': חברה בראי האמנות באירופה 1300- 1500

סמסטר ב' - אמנות רנסנס ב': בין כנסייה והמהפכה המדעית 1500- 1700

אמנות מודרנית ועכשווית:

סמסטר א' - אמנות מודרנית ועכשווית א':מהמהפכה הצרפתית ועד 1900

סמסטר ב' - אמנות מודרנית ועכשווית ב': מראשית המאה ה-20 ועד ימינו

קורסי עזר

מקורות נוצריים לאמנות

מיתוסים קלאסיים באומנות חזותית

-הערה: כל קורסי שנה א' הינם חובה. ניתן לדחות לשנה ב' : מבוא אחד, בהיקף של 6 נ"ז וקורס עזר אחד בהיקף של 2 נ"ז. קורסי העזר הם: מיתוסים קלאסיים באמנות חזותית ומקורות נוצריים לאמנות

מבנה תוכנית הלימודים לשנת תשפ"ב - לצפייה בשנתון

מבנה תוכנית לימודים של שנים קודמות ניתן למצוא בשנתוני שנים קודמות.

 

שנה ב'

הקורס "רואים יופי: מבוא לפילוסופיה של האמנות" ניתן פעם בשנתיים. במקומו אפשר ללמוד את הקורס "אמנות כערך וערך האמנות".

מבוא "לוקאלי" רב תקופתי -לפי בחירת התלמיד: מבוא לאמנות ארץ ישראל או- מבוא לאמנות יהודית או- מבוא לאמנות האסלאם.

-הערה: ש לבחור עד 4 נ"ז בקטגוריה זאת, אפשר שני חלקי א' של שני נושאים שונים או שני חלקים של אותו נושא. ניתן לבחור קורסים נוספים מאגד זה כקורסי בחירה - ראו באגדים אחרים. תלמידים המעוניינים שההתמחות שלהם תהייה אחד מהתחומים הבאים: אמנות יהודית או אמנות ארץ ישראל או אמנות מוסלמית רצוי ללמוד את שני חלקי המבוא השייכים לנושא התמחות שנבחר.

קורסי התמחות מתקדמים לשנה ב' וג' בשתי תקופות לפחות לפי בחירת התלמיד.

מומלץ לכל תלמידי החוג, וביחוד לאלו שמתכוונים להמשיך לתואר מוסמך, ללמוד שפה זרה נוספת (שאינה אנגלית, כגון: צרפתית, איטלקית או גרמנית) ברמת מתחילים בשנה ב' בהיקף של 8 נ"ז. השפה תיקבע בהתאם לתקופת ההתמחות, בהתייעצות עם יועצת הבוגר.  

 

שנה ג'

סמינר בתקופת התמחות לפי בחירת הסטודנטים והגשת עבודה סמינריונית. 

שנים ב'-ג': תוספת של קורסי בחירה מתוך קורסי ההתמחות לשנה ב' והסמינרים בתוך החוג ומבחר קורסים מחוץ לחוג

 

 

 

 

תולדות האמנות תולדות האמנות באוניברסיטה העברית תולדות האמנות תל אביב ירושלים מוזיאונים מוזיאון גלריות תערוכות תערוכה מוזיאון ישראל החוג לתולדות האמנות