גב' מירב פישר

meirav
גב'
מירב
פישר
רכזת החוג
הפקולטה למדעי הרוח 4605
שעות קבלה: בימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00
02-5880287
meiravfi@savion.huji.ac.il