גב' מירב פישר

meirav
רכזת החוג
הפקולטה למדעי הרוח 4605
02-5880287
שעות קבלה: בימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00