Table of Contents

צור קשר

רכזת החוג : מירב פישר
meiravfi@savion.huji.ac.il
02-5880287
שעות קבלה:
ימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 13:00
חדר 4605, הפקולטה למדעי הרוח

יעוץ לימודים:

יעוץ ל B.A:
פרופ' גלית נגה - בנאי
galit.nogabanai@mail.huji.ac.il
02-5883402

 

יעוץ ל M.A :
פרופ' גל ונטורה 
gal.ventura@mail.huji.ac.il
02-5883970

 

תולדות האמנות תולדות האמנות באוניברסיטה העברית תולדות האמנות תל אביב ירושלים מוזיאונים מוזיאון גלריות תערוכות תערוכה מוזיאון ישראל החוג לתולדות האמנות

תואר מוסמך

מטרת התכנית להכשיר חוקרים עצמאיים ואיכותיים אשר יקבלו את מיטב הכלים להשתלב בעולם המחקר האקדמי וכן תחום האוצרות בארץ ובעולם. תכנית הלימודים מבקשת ליצור סביבה עכשוית תוססת החושפת צדדים חדשים של הדסיפלינה, מעמיקה את היבטיה האוניברסליים ובה בעת מאפשרת לכל סטודנטית להפוך למומחית בתחום הספציפי בו היא מעוניינת.

 לרשימת הקורסים למסלול מחקרי

מסלול מחקרי

היקף הלימודים במסלול מחקרי, מלבד שפות זרות ומשימות בכתב, הוא 36 נ"ז, מהן 16 נ"ז לפחות מלימודי החוג. את יתרת לימודיהם יילמדו בתכנית או מחוצה לה, בהתייעצות עם המנחה או יועצת מוסמך. ניתן ללמוד עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים (שנים ב' וג' בלבד ולא קורסי מבואות).

שפת מחקר ברמת מתקדמים או קורסי מיומנויות:

- שפת מחקר ברמת מתקדמים: לשקלול לתואר יוכרו 8 נ"ז קורסי שפה ברמת מתקדמים. אם סטודנטית למדה שפת מחקר במסגרת התואר הראשון, יהיה עליה להשלים 8 נ"ז קורסים עיוניים או מתודולוגיים על פי המלצת המנחה.

- קורסי מיומנויות (עזר):  8 נ"ז לשקלול לתואר ברמת מוסמך או בוגר, על פי המלצת המנחה.

*תלמידים המחויבים בקורסי עזר במקום שפת מחקר אינם יכולים ללמוד קורסי בוגר מעבר לקורסי העזר הנדרשים.

יש לקבל ציון 'עובר' בשפת מחקר ברמת מתקדמים. השפה תיקבע בהתאם לנושא ההתמחות, בהתייעצות עם המדריך ובאישור יועצת מוסמך בחוג. 

 

לרשימת הקורסים למסלול לא מחקרי

מסלול עיוני (לא מחקרי)

היקף הלימודים במסלול העיוני הוא 36 נ"ז, מתוכן 20 נ"ז מלימודי התכנית ו-16 מחוץ לתכנית, בהתייעצות עם יועצת מוסמך, וכן להגיש שתי עבודות סמינריוניות אצל שתי מרצות.ים שונות.ים. ניתן ללמוד עד 8 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים לשנים ב' וג' (לא ניתן ללמוד קורסי שנה א' או קורסי מבואות במסגרת זו) באישור יועצת המוסמך.

סטודנטיות וסטודנטים במסלול ב' (עיוני) רשאים במהלך לימודיהם לעבור למסלול א' (מחקרי).

יש ללמוד בשנה א' את קורסי החובה המופיעים ברשימה זו וכן קורס של 2 נ"ז במדעי הרוח הדיגיטליים.  הסמינר המכוני מתקיים פעם בשנתיים.

 

 לימודי הבחירה יותאמו לתחום ההתמחות של הסטודנט ויכללו קורסים מתוך החוג ומחוצה לו הקשורים להתמחותו. מומלץ מאוד לבנות את תכנית לימודי הבחירה בעזרת אחד ממרצי החוג המומחים בתקופה או נושא ההתמחות הנבחר או יועץ החוג לתואר שני.

 

סמינרי ההתמחות ינתנו בתחומים מגוונים.

 לימודי החובה ינחילו כלים אוניברסליים מתקדמים לניתוח האמנות והשפה החזותית תוך ניצול המשאבים האמנותיים הייחודיים של ירושלים ומגע בלתי אמצעי עם יצירות האמנות. הם יכללו את הקורסים הבאים וינתנו ביום מרוכז אחד.

  • תהפוכות הדיסיפלינה: מגמות משתנות בראי ההיסטוריוגרפיה
  • השפה החזותית: מבט חוצה גבולות (חלק מן השיעורים ינתנו מחוץ לקמפוס, במוזיאון  ובאתרים אחרים)
  • לתלות את האוצר: מחקר ואוצרות בשנות האלפיים (ינתן במוזיאון ישראל)
  • ניתוח והערכת יצירות אמנות במחסני האוניברסיטה 
  • סמינר חוגי
  • בחירה מתוך הסמינרים למוסמך  

קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של תולדות האמנות.

תולדות האמנות תולדות האמנות באוניברסיטה העברית תולדות האמנות תל אביב ירושלים מוזיאונים מוזיאון גלריות תערוכות תערוכה מוזיאון ישראל החוג לתולדות האמנות מדעי הרוח