טקס הענקת תעודות למוסמכי הפקולטה למדעי הרוח, תשע"ח