חדשות

קול קורא - בורסי שץ: מסופיה לירושלים ומעבר

דצמבר 9, 2018
חייו, הגותו ויצירתו של אבי האמנות הישראלית, בוריס שץ, שלובים בהיסטוריה
היהודית של סוף המאה ה–19 ותחילת המאה ה–20 ובתולדות הציונות, והשפעתו
על ראשית התרבות בישראל ייחודית ומשמעותית. הוא יסד ב–1906 את "בצלאל,
בית מדרש לאמנות ומלאכות אמנות" שנעשה ברבות הימים ל"בצלאל, אקדמיה
לאמנות ועיצוב" ואת בית–הנכות הלאומי שמוזיאון ישראל צמח ממנו. הוא חלם על
יצירת מרכז רוחני בירושלים, שיהיה לעריסתה של אמנות עברית, יקבץ תלמידים
מן העליות הציוניות ומקהילות היהודים הקרובות והרחוקות וימשוך אליו יוצרים
מן העולם כולו. והוא ראה במרכז הזה בית–מקדש שלישי, כור של אנרגיה רוחנית,