פרופ' אביגדור פוסק

פרופ' פוסק

(2016-1934)

ביבליוגרפיה

מומחה באמנות הרנסנס והבארוק ובאמנות יהודית מודרנית.