ד"ר אירנה צ'רנצקי

irina.chernetsky@mail.huji.ac.il