פרופ' גלית נגה - בנאי

גלית נגה בנאי
בנין מנדל, חדר 251
02-5883402

חוקרת אמנות של שלהי העת העתיקה וימי הביניים המוקדמים. >>>

גלית מתעניינת באמנות עולי רגל, בקשרים שבין אמנות יהודית לנוצרית ובין ירושלים לרומא. היא חוקרת אמנות ניידת ומונומנטלית סביב אגן הים התיכון. פרסמה מחקרים הקשורים לאמנות וארכיטקטורה בארץ הקודש, באיטליה ובמערב אירופה. לאחרונה עוסקת גם בתרבות ההנצחה החזותית של יהודים במאה העשרים. ספריה על קופסיות שרידים קדושים מהתקופה הנוצרית הקדומה ועל השפעתה של ירושלים על התנצרותה הוויזואלית של רומא התפרסמו ב2008 וב2018 בהתאמה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד.

 

שעת קבלה: יום ב' 12:30 בתיאום מראש.