פרופ' לולה סלפצוב

תמונה של שלומית קוליק
חוקרת תקופת שלהי ימה"ב, הרנסנס והבארוק באיטליה ובצרפת:  ציור, פיסול ואדריכלות.