פרופ' שרית שלו - עיני

שרית שלו - עיני
בניין מדעי הרוח, חדר 7702
02-5883867
סמסטר א', יום ב', 12:15 סמסטר ב', יום ג', 12:15. יש לקבוע פגישה מראש.

חוקרת את השפה החזותית של ימי הביניים בהקשרים היסטוריים ותרבותיים רחבים. >>>

מגלה עניין מיוחד בכתבי יד מצויירים, ביחסי הגומלין בין דימויים לטקסטים, בין יהודים לנוצרים, בין מזרח למערב ובין אמנות להיסטוריה. מחברת הספר Jews among Christians: Hebrew Book Illumination from Lake Constance, Studies in Medieval and Early Renaissance Art History 41 (Turnhout: Brepols, 2010);  ומחברת שותפה של הספר The Monk's Haggadah:  A Fifteenth Century Illustrated Passover Haggadah from the Monastery of Tegernsee (Codex Hebrew 200 from the Collections of the Bayerische Staatsbibliothek) (University Park, PA: Penn State University Press, 2015).

על פרסומיה האחרים נמנים מאמרים בכתבי עת מובילים.

על פרסומיה האחרים נמנים מאמרים בכתבי עת מובילים.

 

שעת קבלה: ד' 12:15 בתיאום מראש