מתן אביאל

מתן אביאל

סטודנט לתואר לשני בחוג לתולדות האמנות ומתרגל את המבוא לאמנות הרנסנס והבארוק.

כותב את התזה בנושא ייצוגים מתמטיים בשיבוצי עץ בתקופה המודרנית המוקדמת באיטליה.