ד"ר נועם גל

נועם  גל
02-6771335

חוקר תרבות חזותית מאז המצאת הצילום ועד ימינו. >>> את דרכו החל בבצלאל במחלקה לתקשורת חזותית, המשיך לתכנית בלימודי תרבות של האוניברסיטה העברית ואת לימודי הדוקטורט השלים באוניברסיטת ייל בארה״ב. מאז 2013 גל הוא האוצר לצילום של מוזיאון ישראל בירושלים. בחוג לתולדות האמנות הוא מלמד היסטוריה ותיאוריה של הצילום, אמנות עכשווית בראי הביקורת, וסוגיות בחקר מוזיאונים. במאמריו והרצאותיו מרבה גל לעסוק בתפקידו של הקהל בשדה האמנות, ביחסים בין חינוך לצילום ובהשפעות החברתיות והפוליטיות של הצילום בעת הנוכחית.